Hva er EM®?

EM® står for Effektive Mikroorganismer og er en blanding av over 80 ulike gode mikroorganismer. Hver mikroorganisme har sin helt spesielle oppgave og sammensatt i riktig forhold vil de styrke hverandres positive effekt. De viktigste gruppene er fotosyntesebakterier, aktinobakterier, melkesyrebakterier, sopper og gjær. Disse blir samlet naturlig fra naturen og formert opp i laboratorium. De er ikke genmodifisert eller manipulert på noen måte.

Hva er mikroorganismer?

Mikroorganismer er encellede organismer som ikke er synlige for det blotte øket og som finnes over alt. Også på og i kroppene våre. De var de første organismene på jorden som jorde liv mulig og de er i dag uunnværlige for at alt liv på jorden skal overleve. Ved å ta næring fra næringsstoffer i sitt miljø, vokser de til dobbel størrelse og deler seg deretter i to. Det finnes mikroorganismer som bygger opp og skaper harmoni, og det finnes mikroorganismer som bryter ned og produserer skadelige stoffer. Begge deler trengs.

Den ideelle balansen mellom disse to gruppene er ca 85% gode og 15% dårlige. Dette forholdet er en av de viktigste faktorene når det kommer til din egen helse, ettersom de gode mikroorganismene er vesentlige for:

 • å bygge opp ditt immunforsvar
 • å motvirke vekst av mikroorganismer som kan forårsake sykdommer
 • å få et fungerende næringsopptak
 • å påvirke genaktiviteten

Hva gjør EM?

 • Styrker immunforsvaret hos mennesker og dyr
 • Renser vann
 • Øker farten på omdanning av organisk materiale 
 • Øker den mikrobielle aktiviteten og øker vannlagring i jorden
 • Styrker immunsystemet til vekster, reduserer veksttiden og fremmer rotsystemet til planter
 • Reduserer dårlig lukt, for eksempel i flytende gjødsel og andre avfallsprosesser
 • Forlenger holdbarheten for frukt og grønnsaker
 • Reduserer utslipp av miljøskadelige gasser som ammoniak, metan, lystgass