Hagedammer

Produktene for rengjøring av hagedam og akvarium er basert på EM® (Effektive Mikroorganismer) og gir rent vann og godt miljø i vannet.