EM leirekuler til hagedammer

Varenr.
70004
Lager
Midlertidig utsolgt
Pris
kr 585

EM leire til hagedammer forbedrer vannkvaliteten og miljøet i dammen. De Effektive Mikroorganismene i leiren synker til bunns der de spiser opp slam og organisk materiale som har hopet seg opp. Behandling med EM leire i kombinasjon med Microferm gir klarere vann og redusert algevekst, noe som igjen gir bedre vilkår for fisk og andre vannlevende vesener.

EM leire til hagedammer er laget av tørket leire som tilføres Effektive Mikroorganismer. Dette knas så til en deig, og av deigen rulles leireballer som legges til langsom tørking.

Så snart leirballen kastes ut i dammen, begynner de Effektive Mikroorganismene å lekke sakte ut. Noen av mikroorganismene vil livnære seg på slam og overskuddsnæring i vannet, andre bidrar til en fermentering av gammelt organisk avfall på bunnen. Slik motvirker de overgjødsling og hjelper til med å oksygenere vannet. Resultatet blir færre alger og mindre slam i dammen.

Dosering

1 EM leireball per kvadratmeter bunn i dammen når utetemperaturen er over 6ºC. Hvis det er fisk i vannet anbefaler vi å dele opp doseringen i to, med 2 ukers mellomrom. Tilføres dammen 1-2 ganger i sesongen når vannet er over 6ºC. For optimalt resultat, benytt i tillegg 1 liter Microferm per år per 10 kubikkmeter vann. 

Forskning

Det er gjennomført flere studier hvor det har blitt benyttet EM i forbindelse med vannrensing. Les mer om disse studiene her.