EM Pond Clear Superbooster 1 liter

Varenr.
70005
Lager
På lager
Pris
kr 379

EM Pond Clear Superbooster inneholder en blanding av Effektive Mikroorganismer med ekstra høyt innhold av fototrofe mikroorganismer. Disse forbruker overskuddsnitrogen i dammen og konkurrerer dermed direkte mot algene. Pond Superbooster kan derfor brukes både til å bekjempe allerede etablerte alger, men også til å redusere fremveksten av nye.

Ved å bruke EM Pond  Clear Superbooster i dammen kan du forbedre vannkvaliteten betraktelig uten skadelige kjemikalier. Mikroorganismene hjelper til med å omdanne organisk materiale til næringsstoffer som damplantene kan nyttegjøre seg av. Det blir dermed ingen opphopning av råtnende planterester og bunnslam.

Dosering: cirka 0,5 L Pond Superbooster til 10 m³ vann per år.

Det beste er å fordele 0,5 L Pond Clear Superbooster og 10 L Microferm per 10 m³ vann gjennom året, så lenge temperaturen tilsier det. Har du et større problem med alger kan du tilføre litt av blandingen ukentlig helt til vannet er blitt klart igjen. Ellers holder det med én gang i måneden.

Er vinteren lang der du bor, kan du redusere den totale mengden Pond Superbooster og Microferm du bruker slik at hver dose ikke overstiger 1 L Microferm. 

OBS! Det er viktig å ikke rense vannet med UV filter etter tilsetning av EM Pond Clear Superbooster. Dette vil drepe de aktive mikroorganismene i vannet. 

Forskning

Det er gjennomført flere studier hvor det har blitt benyttet EM i forbindelse med vannrensing. Les mer om disse studiene her.