Bruk av EM® til rensing av vann- vitenskapelige rapporter

Det finnes flere vitenskapelige studier om bruk av EM® innen område vannrensing.

Formulering av effektive mikrobielle konsortier og dens anvendelse for kloakkrensing – 2011

Resultatene viste at EM-behandling av avløp reduserte BOD, COD, TDS og TSS med henholdsvis 85 %, 82 %, 55 % og 91 %. Den vonde lukten og grumset i kloakken ble redusert. Behandlingsprosessen er svært levedyktig og økonomisk. Det EM-behandlede vannet er ikke giftig og trygt å helle bort fordi det inneholder effektive mikroorganismer. EM reduserer miljøpåvirkningen fra konvensjonelle metoder.

Les hele rapporten.

Utvikling av en bærekraftig reke- og krabbekulturteknologi ved bruk av effektive mikroorganismer – 2015

Evaluering av effekt av EM i rekeoppdrett: Ved påføring av EM ble NH4+ -N i vann redusert med gjennomsnittlig 57 % sammenlignet med kontrollgruppen. Reduksjon av parametere som COD og NO2-N ble også observert.

Les hele rapporten.

Ønsker du om lære mer om hvordan EM har blitt brukt til vannrensing andre steder i verden. På denne siden finner du en oversikt over vannprosjekter fra hele verden (ekstern side).