Vannkvalitet i hagedammen

Vann er livsviktig for alt som lever. En hagedam kan ha god effekt på vår mentale helse og velvære, men den er vel så viktig for å tilrettelegge for liv og mangfold i hagen. Med Effektive Mikroorganismer kan vi etablere eller gjenopprette den biologiske balansen i vannet, og dermed forbedre vannkvaliteten på en måte som er helt trygg for både vann- og landlevende organismer. Slik holder vi hagedammen frisk og ren med biologiske nedbrytbare midler som beriker naturen i stedet for å skade den.

De Effektive Mikroorganismene som finnes i våre vannrensende produkter bidrar til omdannelsen av organisk materiale (som slam, planterester eller avføring fra fisk og fugler) til næringsstoffer som plantene i dammen kan benytte seg av. Dermed begrenses både forråtnelsesprosessene og slamdannelsen, samt algeveksten.

Mikroorganismene kan tilsettes vannet hele året så lenge utetemperaturen er over 6ºC. For mange av oss i Norge er det dermed mest aktuelt å starte behandling på våren, og forsette til et stykke utpå høsten.

EM Leirballer

Vi kan bruke EM Leirballer til å bearbeide og redusere mengden slam på bunnen av dammen. Kombinasjonen av fermentert leire, bokashistrø, melasse og EM keramikk-pulver inneholder mange Effektive Mikroorganismer og sprer dem i vannet. Slammet i dammen blir rett og slett spist av mikrobene, og deretter omdannet til plantenæringsstoffer. Resultatet blir både synlig og varig, da mikrobene fortsetter å leve videre i dammen.

Dosering: 1 eller 2 kuler i året per m² overflate (avhengig av mengden slam du har i dammen). Ballene synker til bunns i dammen hvor mikrobene raskt begynner å prosessere slammet.

Microferm

Ved å tilsette Microferm tilfører du en sunn mikrobiell flora til dammen. Microferm inneholder gjærsopp, fotosyntesebakterier og melkesyrebakterier som fremmer en effektiv nedbryting av organisk materiale. Ammoniakk og nitritter vil bli raskere omdannet til nitrater som vannplantene dine kan deretter kan utnytte. Microferm er ikke skadelig for hverken fisk eller planter – tvert i mot så kan EM virke positivt på fiskenes liv og helse.

Dosering: cirka 10 L Microferm til 10 m³ vann per år.

Pond Clear Super Booster

Pond Clear Super Booster bekjemper alger. Væsken inneholder nemlig en mengde fototrofiske mikroorganismer. De bruker overskuddsnitrogen i dammen og konkurrerer dermed direkte mot algene. Pond Clear Super Booster kan derfor brukes både til å bekjempe allerede etablerte alger, men også til å redusere fremveksten av nye.

Dosering: cirka 0,5 L Pond Clear til 10 m³ vann per år.

Det beste er å fordele 0,5 L Pond Clear og 10 L Microferm per 10 m³ vann gjennom året, så lenge temperaturen tilsier det. Har du et større problem med alger kan du tilføre litt av blandingen ukentlig helt til vannet er blitt klart igjen. Ellers holder det med én gang i måneden.

Er vinteren lang der du bor, kan du redusere den totale mengden Pond Clear og Microferm du bruker slik at hver dose ikke overstiger 1 L Microferm.