Wipe & Clean - vitenskapelige rapporter

Det finnes flere vitenskapelige studier om bruk av EM i forbindelse med rengjøring. 

Rapport om effektiviteten av Wipe & Clean, biologisk rengjøring fra Agriton, når den brukes tre steder i Gent, Holland - 2013

Tre steder ble testet: offentlige toaletter, barnehage og servicesenter. Resultatene viser at påføring av det biologiske rengjøringsproduktet fra Agriton ga gode resultater sammenlignet med det tidligere brukte rengjøringsproduktet.

Les hele rapporten.

Etablering av miljøvennlig sykehus med hensyn til menneskelig og miljømessig mikrobiom - 2016

Formålet med studiene er å undersøke om effektive mikroorganismer kan redusere helserelaterte sykdommer (HAI) innen rengjøring, matlaging og avfallshåndtering. Resultatet tyder på at vekst av E. coli & coliform gruppen og MRSA undertrykkes av f.eks. melkesyrebakterier i EM®.

Les hele rapporten.

Reduksjon av helserelaterte infeksjoner som følge av probiotisk-basert rengjøring. En multisenter, prospektiv intervensjonsstudie - 2018

Helse-assosierte infeksjoner (HAI) er et globalt problem. Forurensning av sykehusoverflater bidrar til spredningen, som ikke effektivt kan kontrolleres med konvensjonell rengjøring. Studien undersøkte bruken av et probiotisk-basert rengjøringssystem. Resultatet viser en klar sammenheng mellom HAI-forekomst og miljømikrobiota.

Les hele rapporten.

En innovativ strategi for sykehusrengjøring med probiotika. In vitro og feltforsøk - 2015

Mål: Å undersøke effektiviteten til et rengjøringssystem ved bruk av probiotiske bakterier basert på prinsippet om biologisk konkurranse: Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS). Konklusjon: PCHS fungerer bærekraftig over tid på grunn av stabiliseringen gjennom en biofilm som reduserer spredningen av patogene mikroorganismer. Probiotika er derfor et effektivt produkt for å rense sykehusmiljøet.

Les hele rapporten